OFERTA >> STABILIZATORY >>

GEBASTAB OK - warunki techniczne WT - 05/95
 1. Wstęp
  1.1. Przedmiot WT - Przedmiotem WT jest stabilizator do tworzyw sztucznych, zawierający dioktylotioglikolan di-n-oktylocyny.
  1.2. Zakres stosowania - GebastabOK jest stosowany do stabilizacji twardego i miękkiego PVC, przetwarzanego metodami kalandrowania, wytłaczania i wtrysku. Polecany jest do wyrobów przezroczystych.

 2. Oznaczenie
  GEBASTAB OK WT-05/95

 3. Wymagania
  3.1. Wymagania ogólne - Gebastab OK jest klarowną, oleistą cieczą, bezbarwną lub lekko żółtą. Gebastab OK rozpuszcza się w typowych plastyfikatorach
  3.2. Wymagania szczegółowe:

  Parametr Wartość
  Gęstość w 20°C g/cm3 1,05 ± 0,05
  Zawartość cyny, % wag., nie mniej niż 3,5
  Współczynnik załamania światła, nD20 nie mniej niż 1,490
  Stabilność termiczna nie mniej niż dla mieszanki:
  PVC-S - 100 cz.wag.
  FDO - 80 cz.wag.
  EOS - 3 cz.wag.
  Gebastab OK - 2 cz.wag.
  150


 4. 4.1. Pakowanie - Produkt w postaci ciekłej jest pakowany w pojemniki polietylenowe o pojemności 60 l, 120 l, szczelnie zamykane. Na każdym opakowaniu powinno być oznaczenie wg p.2 niniejszych WT.
  4.2. Przechowywanie - Gebastab OK powinien być przechowywany w pomieszczeniach chroniących przed działaniem światła, w temperaturze 15°C ± 5°C. Opróżnione pojemniki należy szczelnie zamykać. Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.


  GEBAKO Łódź, ul. Lodowa 105, tel. +48 42 250 85 85, +48 42 250 85 86, e-mail: gebako@gos.pl
projekt: promedia.pl