OFERTA >> WYBIELACZE >>

GEVITEX UV - warunki techniczne WT - 06/2002
 1. Wstęp
  1.1. Przedmiot WT - Przedmiotem WT jest adsorber UV, zawierający 2,5 tiofenylodibis (5 tert butyl - 1,3 benzoksyzole)
  1.2. Zakres stosowania - GEVITEX UV jest stosowany jako stabilizator świetlny do twardego i miękkiego PVC, przetwarzanego metodami kalandrowania, wytłaczania i wtrysku.

 2. Oznaczenie
  GEVITEX UV WT-06/2002

 3. Wymagania
  3.1. Wymagania ogólne - GEVITEX UV jest lekkim proszkiem barwy blado zielonej.
  3.2. Wymagania szczegółowe:

  Wskaźnik Wartość
  Wskaźnik topnienia 196-203°C
  Gęstość względna w 20°C 1,23 g/cm3
  Temperatura zapłonu > 350°C
  Dozowanie 0,1 - 0,5 %


 4. 4.1. Pakowanie - GEVITEX UV pakowany jest w worki z folii polietylenowej o zawartości 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10,0 kg. Na każdym opakowaniu winno być oznaczenie wg p.2 niniejszych WT.
  4.2. Przechowywanie - GEVITEX UV powinien być przechowywany w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem słońca i opadów atmosferycznych w temperaturze 20°C ± 5°C. Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.
  GEBAKO Łódź, ul. Lodowa 105, tel. +48 42 250 85 85, +48 42 250 85 86, e-mail: gebako@gos.pl
projekt: promedia.pl