OFERTA >> SPIENIACZE >>

GENIFOR GK - warunki techniczne WT - 02/95
 1. Wstęp
  1.1. Przedmiot WT - Przedmiotem WT jest Genifor GK, zawierający środek porotwórczy - azodikarbamid oraz środki aktywujące i dyspergujące.
  1.2. Zakres stosowania - Genifor GK przeznaczony jest do spieniania tworzyw sztucznych i gumy

 2. Oznaczenie
  Genifor GK WT-02/95

 3. Wymagania
  3.1. Wymagania ogólne - Genifor GK jest lekkim proszkiem barwy żółtej.
  3.2. Wymagania szczegółowe:

  Wskaźnik Jednostka Wartość
  Temperatura rozkładu °C 145-150
  Liczba gazowa cm3/g min 70
  Ciężar nasypowy g/dm3 360 ± 40


 4. 4.1. Pakowanie - Genifor GK pakowany jest w worki z folii polietylenowej lub PVC i dodatkowo w worki papierowe w porcjach po 30 kg
  4.2. Przechowywanie - Genifor GK powinien być przechowywany w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem słońca i opadów atmosferycznych w temperaturze poniżej 50°C. Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.  GEBAKO Łódź, ul. Lodowa 105, tel. +48 42 250 85 85, +48 42 250 85 86, e-mail: gebako@gos.pl
projekt: promedia.pl