OFERTA >> POLWIPLASTY >>

POLWIPLAST GEB-S

Polwiplast GEB-S /Sd/ jest granulatem, przeznaczonym do wytwarzania litych spodów obuwia sezonowego, wiosenno-letniego, metodą bezpośredniego lub pośredniego wtrysku. Polwiplast GEB-S w kolorze naturalnym ma postać granulatu barwy kremowej. Możliwe jest wytwarzanie granulatów barwionych w masie, w uzgodnionym kolorze.
Gwarantowane właściwości Polwiplastu GEB-S przedstawia tabela.

UWAGA: Twardość materiału w przedziale 50...90°Sh A wg życzenia odbiorcy.

Wskaźnik Wartość *
Zawartość części lotnych [%] < 0,5
Gęstość [g/cm3] ~ 1,25
Twardość [°Sh A] 50...90
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] > 8,0
Wydłużenie względne [%] > 300
Ścieralność [m3] < 200
Wytrzymałość na wielokrotne zginanie [il. zgięć] > 100.000
Wytrzymałość połączenia klejonego ze skórą standard [daN/cm] > 5,0
Stabilność termiczna wg czerwieni Kongo [min] > 120
* - Metodyka badań i wartości wskaźników odpowiadają
normie PN-0-91-070 "Granulaty obuwnicze z poli(chlorku winylu)".Polwiplast
kolor: naturalny
twardość: dowolna
(spody obuwnicze)

Polwiplast
kolor: czarny
twardość: 70°Sh
(spody obuwnicze)

Polwiplast
kolor: brąz
twardość: 62°Sh
(spody obuwnicze)


Polwiplast
kolor: czarny
twardość: ok. 45°Sh
(uszczelki)

Polwiplast Dry-Blend
kolor: beż
twardość: 62°Sh
(spody obuwnicze)

  GEBAKO Łódź, ul. Lodowa 105, tel. +48 42 250 85 85, +48 42 250 85 86, e-mail: gebako@gos.pl
projekt: promedia.pl