OFERTA >> ŚRODKI POMOCNICZE >>

GERATEN - warunki techniczne WT - 01/98
 1. Wstęp
  1.1. Przedmiot WT - Przedmiotem WT jest Geraten, zawierający liniowe olefiny o zawartości węgla C 28 i niżej do C 30 i powyżej
  1.2. Zakres stosowania - Geraten jest stosowany jako smar podczas przetwarzania tworzyw sztucznych. Szczególnie przy wytłaczaniu rur i profili, a także przy walcowaniu twardych folii PVC. Jest stosowany jako dyspersant w koncentratach koloryzujących zamiast parafiny

 2. Oznaczenie
  Geraten WT - 01/98

 3. Wymagania
  3.1. Wymagania ogólne - Geraten jest białym granulatem o wielk. ziaren 1-2 mm
  3.2. Wymagania szczegółowe:

  Wskaźnik Wartość
  Zawartość węgli C 28 i mniej max 28%
  Zawartość węgli C 28 i mniej min 72%
  Gęstość w 15°C (ciało stałe) 920 kg/m3
  Gęstość w 85°C (ciecz) 790 kg/m3
  Najniższa temperatura topnienia 74°C
  Temperatura zapłonu 300°C


 4. 4.1. Pakowanie - Geraten jest pakowany w worki papierowe w porcjach po 25 kg
  4.2. Przechowywanie - Geraten powinien być przechowywany w pomieszczeniach zabezpieczających produkt przed działaniem słońca i opadów atmosferycznych, z dala od źródeł ciepła. Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.  GEBAKO Łódź, ul. Lodowa 105, tel. +48 42 250 85 85, +48 42 250 85 86, e-mail: gebako@gos.pl
projekt: promedia.pl